Main Menu
Polls
Hva bør de BLÅ gjøre først ?
Gi skattelettene de lovet
Rydde opp i antall offentlige ansatte
Sette foten ned for innvandring
Fiber til folket - kunnskapssamfunnet trenger det
Kutte i NAV budsjettet /stramme inn utdelingene
Tilrettelegge for næringslivet (nyetableringer)
Gå av og gi Jens makten igjen
Økonomi : Feriepenger og skatt
Posted by taxman on 2007/7/5 5:00:00 (5304 reads)

PengePrat har en grei artikkel vedrørende feriepenger og skatt.
Artikkelen forklarer hvordan feriepenger beregnes og hvordan feriepenger skattelegges.

Artikkelen er gjengitt her med tilatelse fra PengePrat.

Hva er Feriepenger
Feriepenger er lønn som du har opptjent året før, men som arbeidsgiver har holdt tilbake som følge av bestemmelsene i ferieloven.

Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.

Hvor mye?
Arbeidstaker har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget (jf ferielovens § 10). Dersom bedriften din har tariff avtale (om en ekstra ferieuke) benyttes 12 prosent i beregningen. Grunnlaget for beregningen er fjorårets lønn uten utbetalte feriepenger. Det vil grovt si 11 månedslønner + overtidsbetaling. Feriepengegrunnlaget oppgis på lønns og trekkoppgaven du får fra arbeidsgiver i slutten av januar.

For arbeidstakere som har fast månedslønn og 5 ukers ferie, vil som regel feriepengene bli redusert med 4/26 deler av månedslønn. Dette er helt normalt, og skyldes at feriepengene skal dekke lønn i ferietiden. Når en så har mer ferien en 1 mnd, må det i den faste månedslønnen reduseres for den tiden som du allerede har fått betalt for (ferie).

Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør jf ferieloven § 11

Arbeidsgiveren betaler feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden. Folketrygden betaler feriepenger av sykepenger utbetalt av folketrygden, for inntil 10 uker i hvert opptjeningsår.

Arbeidstaker over 60 år
For arbeidstaker over 60 år med rett til ekstraferie etter ferielovens § 5 nr. 2 forhøyes prosentsatsen med 2,3 prosent begrenset til den del av feriepengegrunnlaget som ikke overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ved beregningen skal det regnes med det grunnbeløp som gjaldt 31. desember i opptjeningsåret. Fratrer arbeidstaker i opptjeningsåret, skal det regnes med det grunnbeløp som gjaldt på fratredelsestidspunktet

Skatt
Feriepenger er ikke skattefrie. Feriepenger er fritatt for forskuddstrekk, slik at de kan utbetales uten skattetrekk. Dersom du ser nøye på årets selvangivelse, så ser du at feriepengene er med i grunnlaget for beregning av skatt.

Når skatteetaten regner ut skattetrekket, kommer de fram til hva de tror du kommer til å måtte betale i skatt, og deler dette beløpet på 10,5 som da blir skattetrekket ditt hver mnd. Dette gjør at du får ingen skattetrekk i feriepengene og halv skattetrekk i desember. Dersom du slutter i jobben og får feriepenger utbetalt sammen med siste lønning, blir det foretatt full skattetrekk.

Har du spørsmål vedrørende feriepenger eller skatt, kan dette tas i forumet på PengePrat

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -


Other articles
2013/12/27 17:27:12 - Stifte aksjeselskap
2013/7/31 11:12:38 - Skatteoppgjør Næringsdrivende 2013
2012/1/5 12:30:00 - Skatt ved salg av egen bolig
2009/1/28 8:46:08 - Kaloritabell
2008/9/23 20:07:49 - Vistaprint - Billige visittkort og trykksaker
2008/2/17 13:24:55 - Vista 64 - Minnebrikker og installasjon
2008/2/3 19:47:31 - FeedDemon RSS leser
2007/12/31 8:46:49 - Slipsknute (Windsor)
2007/12/17 19:40:00 - Forhåndsutfylt selvangivelse også for næringsdrivende
2007/10/29 20:15:21 - Klage på ligningen
2007/9/20 19:30:00 - Fotobok
2007/7/5 5:00:00 - Feriepenger og skatt
2007/7/3 6:23:13 - SV vil skattelegge parkering
2007/6/18 19:40:00 - Ny webhost for Taxmanno.com
2007/6/18 19:36:34 - Nytt nettsted - PengePrat

The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.
Poster Thread
Top News

Webmaster : Webmaster@taxmanno.com
Page Load Statistics: 0.151 Seconds | 117 Queries
Theme by MyWebResource