Main Menu
Polls
Hva bør de BLÅ gjøre først ?
Gi skattelettene de lovet
Rydde opp i antall offentlige ansatte
Sette foten ned for innvandring
Fiber til folket - kunnskapssamfunnet trenger det
Kutte i NAV budsjettet /stramme inn utdelingene
Tilrettelegge for næringslivet (nyetableringer)
Gå av og gi Jens makten igjen
Økonomi : Hjemme-PC ordning
Posted by taxman on 2006/1/24 6:30:00 (5714 reads)

Det kommer fram i forskjellige media i dag at Hjemme-pc ordningen ikke er begrenset til kr 10 000 slik som de fleste har trodd/tolket de nye reglene som tredde i kraft fra 01.01.2006

- Det er ikke riktig. Grensen går på 280 kroner per måned, i pc-ens levetid. Får man godtatt at pc-en har en levetid på fem år, blir grensen derfor 16.800 kroner, sier Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til Dagbladet.

Finansdepartementet har kommentert saken slik :
- Ja, det avgjørende er at bruttotrekk per måned er makismalt 280 kroner. Har man en lengre avtaletid enn tre år, kan sluttbeløpet bli høyere, sier seniorrådgiver Hans Peter Lødrup i Finansdepartementet til Dagbladet.

Både IKT bransjeorganisasjon og andre it-aktører sier at dette er en gledelig overraskelse. Hvorvidt det i praksis vil føre til at folk kjøper dyrere PC’er på ordningen gjenstår å se. Å binde seg til en PC for over 3 år kan være risikofylt, spesielt med tanke på at Microsoft i løpet av året vil lansere det nye operativsystemet Vista, som vil kreve mye

Det virker merkelig at departement ikke klarte å få denne lov tolkningen ut til folket under den opphissede debatten som fant sted før de nye reglene ble vedtatt. Har det vært tildelt munnkurv på departementet slik at den nye regjeringen kunne virke “handlekraftig”? Eller var det rett og slett slett lovarbeid som ikke spesifiserte 3 år som maks lengde fordi alle “viste” at det var praksis?

Kilde : Dagens it
Dagbladet 23. januar 2006, side 18 og 19

Les om det gjeldene regelverk vedrørende hjemme-pc ordningen på pengeprat.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -


Other articles
2013/12/27 17:27:12 - Stifte aksjeselskap
2013/7/31 11:12:38 - Skatteoppgjør Næringsdrivende 2013
2012/1/5 12:30:00 - Skatt ved salg av egen bolig
2009/1/28 8:46:08 - Kaloritabell
2008/9/23 20:07:49 - Vistaprint - Billige visittkort og trykksaker
2008/2/17 13:24:55 - Vista 64 - Minnebrikker og installasjon
2008/2/3 19:47:31 - FeedDemon RSS leser
2007/12/31 8:46:49 - Slipsknute (Windsor)
2007/12/17 19:40:00 - Forhåndsutfylt selvangivelse også for næringsdrivende
2007/10/29 20:15:21 - Klage på ligningen
2007/9/20 19:30:00 - Fotobok
2007/7/5 5:00:00 - Feriepenger og skatt
2007/7/3 6:23:13 - SV vil skattelegge parkering
2007/6/18 19:40:00 - Ny webhost for Taxmanno.com
2007/6/18 19:36:34 - Nytt nettsted - PengePrat

The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.
Poster Thread
taxman
Posted: 2012/2/3 8:20  Updated: 2012/2/3 8:20
Webmaster
Joined: 2005/10/2
From:
Posts: 85
Online!
 Re: Hjemme-PC ordning
Hentet fra Pengeprat

HJEMME PC FINANSIERT MED TREKK I LØNN - DENNE BESTEMMELSEN GJELDER KUN FOR AVTALER INNGÅTT FØR STATSBUDSJETTET FOR 2010 BLE LAGT FRAM 16. OKTOBER. GJELDENDE AVTALER FÅR GÅ UT AVTALEPERIODEN, MEN DET ER IKKE MULIG Å INNGÅ NYE AVTALER OM BRUTTOLØNNSTREKK (HJEMMEPC AVTALE MED SKATTEFORDEL).

DET ER FREMDELES LOV Å LÅNE ARBEIDSGIVERS UTSTYR UTEN Å MÅTTE BETALE FORDEL AV DET.

------------------------------------
Hjemme-pc ordningen er den av få frynsegoder som de fleste arbeidstakere kan nyte godt av. Her kommer en kort innføring i hvordan denne ordningen fungerer.

Hjemme-pc ordningen kan grovt sett deles i to forskjellige scenarioer.
1. Arbeidsgiver lar arbeidstaker låne pc vederlagsfritt
2. Arbeidstaker finansierer selv hele eller deler av pc-en ved trekk i lønn.

Arbeidstaker får låne pc vederlagsfritt
Dette er ikke skattepliktig fordel for arbeidstaker. Forutsetningen er at det er tjenstlig behov for pc hjemme. Terskelen for hva som er tjenstlig behov er veldig lav, og øvingsbruk for å bli flinkere eller forbrede seg på fremtidig stilling blir som regel godkjent. Det er ingen beløpsgrenser på ustyret arbeidstaker kan låne av arbeidsgiver så lenge det tjenstlige behovet er der.

Arbeidstaker finansierer pc ved trekk i lønn (GJELDER KUN AVTALER INNGÅTT FØR 16.10.09) -
Det er denne ordningen folk flest forbinder med hjemme-pc ordning. Ordningen er gunstig i den forstand at staten finansierer opptil 50 % av kostprisen i form av redusert skatt.
Forutsetningen for fradragsrett er at det er tjenstlig behov for pc hjemme. Terskelen for hva som er tjenstlig behov er veldig lav, og øvingsbruk for å bli flinkere blir som regel godkjent.

Som regel foregår hjemme-pc ordningen med at arbeidsgiver kjøper inn it-utstyr som arbeidstaker får med seg hjem. Arbeidsgiver får så tilbakebetalt kostnaden til ustyret i form av trekk i den ansattes lønn. En typisk ordning er på kr 10 080, som betales ved at det trekkes 280 kr i lønn (før skatt) hver mnd i 3 år. Det en kan merke seg her er at kravet er maks trekk på 280 pr mnd, det er ikke en øvre grense på 10 080 som mange tror . Det er fullt ut mulig å avtale for eksempel 5 års trekk, men i praksis blir ikke dette gjort i og med at økonomisk levetid på pc-er stort sett er 3 år.

Det finnes flere firmaer som finansierer/organiserer hjemme-pc tjenester. Alt arbeidsgiver trenger å gjøre er å inngå en avtale med selskapet. Arbeidsgiver slipper da likviditetsbelastningen ved nyanskaffelsen. Ulempen er jo som regel at dette firmaet stikker av med noe av besparelsen arbeidstaker har, de skal jo tjene penger på driften sin.

Kjøp av PC fra arbeidsgiver
Ved utløpet av låneperioden blir som regel pc'n overtatt av arbeidstaker. Den kan ikke overtas vederlagsfritt, men må selges til markedsbetingelser fra arbeidsgiver. For å forenkle vurderingen har skatteetaten utarbeidet sjablongmessige bestemmelser (men disse kan fravikes dersom det kan dokumenteres annen reell verdi)
Er PC'ns alder < 1 år er salgsverdi 100 % av anskaffelsesverdi
Er PC'ns alder 1 -2 år er salgsverdi 60 % av anskaffelsesverdi
Er PC'ns alder 2 - 3 år er salgsverdi 30 % av anskaffelsesverdi
Er PC'ns alder > 3 år er salgsverdi 1 000 kr (inkl. merverdiavgift)

Den samme verdsettelsen gjelder om arbeidsgiver selger pc som ikke har vært del av hjemme-pc ordning til en ansatt.
Top News

Webmaster : Webmaster@taxmanno.com
Page Load Statistics: 0.483 Seconds | 123 Queries
Theme by MyWebResource